ภาพบรรยากาศ งานส่งมอบห้องเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 ห้อง ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 8 | มูลค่างาน 200,000 บาท พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารบริษัทฯ ได้รับประกาศ เกียรติคุณบัตรจากทางผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น